Projectleider Nijntje beweegdiploma Apeldoorn

De vraag

Bewegen is gezond en belangrijk. Het is vooral heel erg leuk voor kinderen. Gymclubs NTK, Novitas en KDO ontwikkelden daarom samen met Accres afdeling om alle peuters en kleuters in gemeente Apeldoorn een Nijntje Beweegdiploma te laten halen.

Voor het ontwikkelen van de subsidie aanvraag en gedurende de looptijd van het project zijn gymclubs NTK, Novitas en KDO samen met Accres afdeling Sportstimulering & Bewegingsonderwijs op zoek naar een ervaren projectleider.

Ons antwoord

Vanuit de Ondersteuningsregeling Sportagenda Apeldoorn heeft de gemeente Apeldoorn in 2016 een opstartsubsidie toegekend aan de gymclubs NTK, Novitas en KDO samen met Accres. Bij de subsidie aanvraag zijn wij actief betrokken en gedurende de opstartjaren treedt Hollander Sport & Support op als projectleider.

Balanceren, rollen, duikelen, huppelen, klauteren, springen, steunen en zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van groot belang zijn voor goed motorisch functioneren en ontwikkeling. Deze vaardigheden worden geoefend in beweeglessen in het basisonderwijs, bij peuterspeelzalen en sportverenigingen in heel Apeldoorn.

De beweeglessen worden gegeven door enthousiaste en geschoolde leiding/leerkrachten. Zij volgen een speciaal programma voor peuters en kleuters. Door deze methode ontwikkelt peuters en kleuters de basisvaardigheden van goed bewegen. Na het volgen van de lessenreeks haalt het kind het Nijntje Beweegdiploma op een afsluitende beweegfeest. Dit feestje wordt door de samenwerkende organisaties georganiseerd.

Hollander Sport & Support zorgt voor regievoering en bewaakt de voortgang van het projectplan. Stemt werkzaamheden af met de deelnemende sportverenigingen, betrekt (nieuwe) partners en stakeholders, zorgt voor de continuering en borging van activiteiten. Hollander Sport & Support legt verantwoording af aan de opdrachtgever en gemeente over het proces en de behaalde resultaten.Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel ons op 06-18153006 of stuur een mail naar info@hollandersport.nl

"Wij kennen Michael als een gedreven persoon die er alles aan doet om de doelen die gesteld zijn te bereiken. Hij neemt zijn werk en de clubs waarvoor hij werkt heel serieus, kent de klappen van de zweep en neemt daar waar nodig zijn verantwoordelijkheid."

Margo Cornelissen

Voorzitter KDO Apeldoorn